کتاب های دونالد ترامپ در ایران

1,229

ترامپ پیش از آنکه رییس جمهور باشد، در زمره پانصد مرد پولدار جهان است. با توجه به شناخت و موفقیت وی از دنیای اقتصاد راهکارهای او برای پیشرفت اقتصاد آمریکا چه خواهد بود؟ کتاب های ترامپ می تواند پاسخی برای این سوال باشد. چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید؟ چرا می خواهیم شما ثروت مند باشید کتاب های ترامپ را می توانید از کتاب فروشی های سراسر کشور تهیه کنید. نسخه الکترونیک کتاب های ترامپ از طریق نرم افزارهای کتابراه و طاقچه، قابل استفاده می باشد.

pixel