سامانه ملی دوربین رقومی زنیت

74

در این ویدئو بخشی از سخنرانی دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست تخصصی ایجاد سامانه ملی دوربین رقومی زنیت که در 8 بهمن ماه 1398 در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد آورده شده است.

pixel