کارگزاری مبین سرمایه ## ده دقیقه تکنیکال _ قسمت 327

3,200

آموزش تحلیل تکنیکال: پرایس اکشن (قسمت هفتاد و نهم) *** مدرس: مهندس احسان کامیابی شامل: * فهرست مراحل مدیریت معامله گری