مسابقه ی تیراندازی با کمان با چشم بسته

891
در این مسابقه ی نمایشی، بردی الیسون با کمان ریکرو و نامزدش تویا سرن با کمان کامپوند هر کدام یک تیر با چشم بسته شلیک می کنند.
کمان-یار 59 دنبال کننده
pixel