سرباز سید علی

1 سال پیش
اگر تا محرم دکتر حسن عباسی آزاد نشود دهه هشتادی ها به میدان می آیند

u_3063255

1 سال پیش
پس چرا وقتی حسن روحانی کشور را به ورطه فلاکت میکشاند کسی ازاو شکایت نمی کند
pixel