کلمات از پیش تعریف شده در گوگل

30

در این آموزش میتوانید با کلمات از پیش تعریف شده مانند site: در گوگل آشنا شوید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید