آموزش تزریق انسولین قلمی

42,796
آموزش تزریق انسولین قلمی- یکی دیگر از برنامه های شرکت حامیان سلامت آموزش همگانی تمامی اقشار جامعه از طریق مدارس و مراکز دولتی واداری و فضای مجازی می باشد ،از آنجاکه مدارس نقشی بنیادی در نوع نگرش و تربیت فکری و فرهنگی جامعه دارند بنا بر این تغییر سبک زندگی و تغییر نگرش به سلامتی خود نیز واجب است که از همین نقطه کلید بخورد. آدرس سایت: www.hamiyansalamat.ir
pixel