گفتگو با دکتر محمدی متخصص گوش و حلق و بینی

2,430

مصاحبه دکتر درباره جراحی بینی و گوش و حلقمی باشد که درباره روش های درمانی و زیبایی توضیحاتی را دادند.