امام خامنه ای:امام میفرمود:حفظ نظام از اوجب واجبات است

1,653

امام خامنه ای : امام(ره)در دوران جنگ مکرر می فرمودند:جنگ در راس امور است / امام به جوانانی که برای مبارزه با اسرائیل به سوریه رفته بودند فرمود :راه مبارزه با اسرائیل از عراق میگذرد/فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است / امام جهت را نشان میداد