جدال لفظی اصغرنعیمی و مسعود فراستی در برنامه هفت (بخش درگیری)

2,511

حواشی و جالب - برنامه هفت قسمت 40 / 30 مهر 95 ---- بخش جدا شده از میز نقد فیلم سایه های موازی دعوا و بحث و درگیری لفظی ف!

manan.youtub
manan.youtub 283 دنبال کننده