درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

2,950
بیش فعالی و عدم تمرکز و توجه یکی از مواردی است که باعث افت عملکرد تحصیلی می شود. در کلیپی که مشاهده می کنید این مشکل با درمان نوین و جدید نوروفیدبک و ابزارهای علوم اعصاب بدون دارو و عوارض جانبی در گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر بهبود یافته است.
pixel