اجرای صحیح حرکت پول آپ با وزنه

469

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/weighted-pull-ups

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده