ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آشنایی با یک شب رصدی

21
در این ویدئو کارشناس رصدخانه دانشگاه زنجان توضیح می دهد که در یک شب رصدی در یک رصدخانه چه می گذرد و کسانی که برای بازدید و رصد به یک رصدخانه می روند در آنجا چه می کنند و چه می بینند.
pixel