ساخت بنر کمتر از 10 ثانیه

84

گل.کریپر.اسکلت.همشو بلدید ولی ساختش 1دقیقه طول میکشه میخواید بنر بسازید ولی الگو رنگا یادت میره دیگه کارت ساده شد لایک مهم است