چرا ژاپنی ها به سختی کار می‌کنند!!؟

115

ساعت‌هایِ طولانی کار، راهی برای زندگی در ژاپن است آنقدر زیاد که بعضی وقت‌ها از آن می‌میرند. کاروشی اصطلاحی است که به معنای مرگ از کار زیاد است.... .........................................................................نيکپيام رسانه کسب و کار ايرانيان .........................................................................www.nikpayam.com/news