ربات انسان نمای بوستون

135

آخرین فیلم از ربات دینامیکی بوستون به طور شگفت آوری هم چشمگیر و هم وحشتناک است. در طول چند سال گذشته ، ما شاهد بودیم که اطلس در مناطق ناهموار حرکت می کند و حتی در اطراف دوره پارکور می جهد. اگر چه٬ این سری در سطح متفاوتی است. ربات دو قطبی به صورت دستی کار می کند و بدون این که تعادل خود را از دست بدهد می چرخد و حتی چند پرش همراه با چرخش می زند. جزئیات بیشتر را در سایت www.onlinebme.com بخوانید.

onlineBME 23 دنبال کننده
pixel