اِی.اِل.ئی/ پویانمایی سیستم مگا جک 800 تنی

226

پویانمایی سیستم مگا جک 800 تنی اِی.اِل.ئی با استفاده از جک هیدرولیک عمودی ماموت و سیستم چوبکشی آن