04 - آموزش ساخت وبسایت - تگهای h1-h6 , p , b , i

8
در این ویدیو به معرفی تگهای مربوط به اضافه کردن متن به صفحه HTML پرداخته ام. و تگهای برجسته سازی قسمتی از متن را هم توضیح داده ام .
کیا بلوکی 32 دنبال کننده
pixel