عوامل موثر در تقویت حافظه

795
این فیلم بخشی از جلسه سوم مجموعه تکنیک های مطالعه برتر است. در این فیلم استاد سیدرضا واقفی به عواملی که در تقویت حافظه موثر است می پردازد. امیدواریم مشاهده این فیلم شما را در مسیر موفقیت تحصیلی و فردی قدمی رو به جلو ببرد. از این که با گروه تحقیقاتی واقفی همراه هستید از شما سپاسگزاریم برای مشاهده ویدیو های بیشتر به سایت ما مراجعه نمایید. www.srvaghefi.com
pixel