افرادی که در نشر کانال های سکس و فیلم های غیر سانسور فعالیت می کنند ببینند!!

20,589
بدرستی کسانی که دوست دارند که امرمنکری را در میان اهل ایمان شیوع دهند، برایشان در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و خدا می داند و شما نمی دانید.) مسلما مسأله افک از مصادیق فاحشه است . می فرماید کسانی که دوست دارند امور منکر و فحشا (چون قذف و زنا) میان مردم مؤمن شهرت پیدا کند، در عین اینکه این عملشان موجب حد شرعی نمی شود، اما عذاب بزرگی را در دنیا و آخرت خواهند داشت . چون این عمل باعث ناخشنودی و سخط الهی می گردد، هر چند که مردم از بزرگی وزشتی آن بی خبر باشند.

♡im chimmy ♡

1 سال پیش
ببخشید ولی این به خود فرد ربط داره ولی من من خودم هم با شما موافقم
pixel