شهادت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

867
ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺎﺩ شیرازی ﮔﺮﺍﻣﯽ باد.
معارف جنگ 35 دنبال کننده
pixel