کافه دورهمی | نسخه ی علاج کسب و کارها در شرایط فعلی چیست؟

605

چرا بعضی از کسب و کارها در شرایط فعلی ناچار به تعدیل نیروهای خود می شوند؟ نسخه ی درمانی فوری برای بهبود شرایط و حفظ یا توسعه درآمدها چیست؟ گفت و گو با محسن حسنی دکترای مدیریت کسب و کار با همراهی سالومه رنجبر فعال کسب و کار