آموزش مکالمه زبان انگلیسی(بخش هفتم)

554
آموزش مکالمه، موضوع: صحبت در باره ی تعطیلات آخر هفته. _ شما می توانید برای استفاده از دیگر مطالب آموزشی به وب سایت ما مراجعه کنید.
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel