آموزش مکالمه زبان انگلیسی(بخش هفتم)

554
آموزش مکالمه، موضوع: صحبت در باره ی تعطیلات آخر هفته. _ شما می توانید برای استفاده از دیگر مطالب آموزشی به وب سایت ما مراجعه کنید.
pixel