آنونس آپاراتچی ٤٣ با نعمت اله و تهامی

2,518

گفتگوی امیر پوریا با حمید نعمت الله و کوروش تهامی به بهانه فیلم رگ خواب و اتفاقاتی كه دست به دست داد تا این فیلم ساخته شود تمامی اتفاقات را از زبان حمید نعمت اله كارگردان و كوروش تهامی بازیگر این فیلم حواهید شنید

آپاراتچی
آپاراتچی 6.5 هزار دنبال کننده