معرفی بخش مشاوره تلفنی روانشناسی

165

آیا شما هم جزو افرادی هستین که وقتی استرس دارین یا وقتایی که ناراحت و خوشحالین سراغ غذاخوردن میرید یا هر اتفاقی که براتون پیش میاد رژیمتون را ول می کنین میرین سراغ عشقتون غذا. خیلیام از رژیم خسته شدن و دنبال بهونه میگردن که ول کنن یا دنبال معجزن که رابین هوت بیاد و دستشون رو بگیره. به اندام دکتر کرمانی -https://kermany.com