فاسد شدن گاز کولر گازی

1,370

نصب توسط مشتری انجام شده وکیوم نشده گاز فاسد شده و دستگاه خلأ گرفته.

الوتهویه
الوتهویه 34 دنبال کننده