پشت صحنه برنامه پیشران تمدن | ۹۸.۰۳.۱۲

36

پشت صحنه برنامه پیشران تمدن با موضوع ترویج اخلاق اسلامی، راهبرد بیانیه گام دوم، با حضور :دکتر هادی ثروتی (کارشناس مسائل بین الملل) و مهندس جعفر درونه (قائم مقام خبرگزاری تسنیم)