کلاس دکتر سرکشیک زاده در تخته سیاه

300

کلاس دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه تخته سیاه با استقبال گرم داوطلبان همراه بود تا جایی که حدود 350 نفر با توجه به کمبود فضای کلاس مدرسه ، هر هفته چهارشنبه ها ساعت 15 تا 16.30 در سالن مشق عشق استاد معین برگزار می گردد www.drsarkeshikzadeh.com www.asatidbartar.com