بهارانه، جشنواره ورزش و تفریح خانه بهار مشهد

62

گزارش عملکرد سازمان اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و امور زیارت شهرداری مشهد در جشنواره خانه بهار 98 / بخش اول، سلامت و تربیت بدنی