فیلم آموزشی زخم بستر در افراد دچار آسیب نخاعی دو

1,244

مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران در حال ساخت و انتشار فیلم های کوتاه آموزشی در زمینه موضوعات آسیب نخاعی است . فیلم آموزشی زخم بستر در افراد دچار آسیب نخاعی چهارمین فیلم ساخته شده توسط این همکاری مشترک است .عزیزان دچار آسیب نخاعی با دیدن این فیلم درمی یابند چه اقداماتی باید انجام دهند تا از ابتلا به زخم بستر پیشگیری نمایند

pixel