لزوم تدوین شیوه نامه ای مشخص برای قطع و هرس درختان

499
نصر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در تحریریه نصر گفت: لازم است شیوه نامه ای مشخص برای قطع و هرس درختان تدوین کنیم تا هم نگرانی مردم و هم نگرانی ما در جهاد کشاورزی از وضعیت موجود برطرف شود.
pixel