دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 55

8

شماره پنجاه و پنج-1398/02/18 در برنامه شماره پنجاه و پنجم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-بخشنامه بانک مرکزی دربارۀ شرایط اعطاء تسهیلات و نظارت همه جانبۀ مراجع مالیاتی بر حسابهای اشخاص 2-بخشودگی مالیاتی مودیان استانهای سیل زده متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi