مستند قدیمی از مدارس عشایر قشقایی

1,765

Late 1960s, Early 1970s Iran, Nomads, Tribal People, Nomadicمستند قذ

رضا فعال پور 606 دنبال کننده
pixel