هیئت عزاداران کوی مسجد جامع شاهدیه - حسینیه نظرکرده سیف - دهه آخر صفر ١٣٩٨

169

عزاداری هیئت حضرت ابوالفضل کوی مسجد جامع شاهدیه (سیف) در حسینیه نظرکرده سیف - دهه آخر صفر سال 1398 - با نوای گرم علیمحمد پورزحمتکش - بانوی دو عالم زهرا بنشسته به بزم عزا #شاهدیه #یزد #حسینیه_ایران #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #گردفرامرز #نصرت_آباد #مسجد_سیف #حسینیه_نظرکرده_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_ابرندآباد #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم

pixel