استقبال کم نظیر لنده ای ها از ایل سوگوار

976
لنده ای هادر شب ششم محرم به استقبال ویژه برنامه ایل سوگوار رفتند.
pixel