قایق بادبانی زندگی 0

43

با شرکت در مجموعه کارگاه های "مهارت زندگی" استاد سینا یاوریان ؛ قایق بادبانی زندگی خود را ، در تلاطم امواج زندگی تا مقصد با لذت به پیش برانید. لوگوی مشاهده شده ، نشان از فرد موج سوار بر امواج پر تلاطم هست که با انگیزه به پیش می رود.

pixel