تشییع پیکر مرحوم داریوش حاجی رشیدی دروازه بان اسبق تیم تراکتور

488
تشییع پیکر مرحوم داریوش حاجی رشیدی دروازه بان اسبق تیم تراکتور
pixel