استاد رائفی پور « مگه انقلاب کردیم شما شغالها به جایی برسید ؟! »

12,156
سخنرانی استاد رائفی پور- موضوع : تحلیل مسائل سیاسی روز-تاریخ : 1397.4.18

یاس

1 سال پیش
چه حرفهای قشنگی ولی چه فایده

سرباز وطن

1 سال پیش
هر کس که بخندد کتکش میزنند/ وای به روزی که بخندد کتک! بدبختی ما یک نفر ودونفر نیست بدبختی ما یک دولت و یک مجلس و یک قوه قضائیه غیر انقلابی و ملاحظه کار وفرصت طلب و بی دین و بی وجدانه

همت

1 سال پیش
درود بر استاد رائفی پور و اعضای موسسسه مصاف خدا حفظتون کنه
pixel