کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به ب

219
پایشگری 1.7 هزار دنبال‌ کننده
219 بازدید
رادیو ایران - 6 تیر 95- 08:00| آخرین آمار بانک مرکزی از وضع اقتصادی کشور از کاهش رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یک سو و افزایش بدهی 18 و 6 دهم درصدی دولت به بانک مرکزی از سوی دیگر حکایت دارد.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel