نقد و برسی انیمیشن زوتوپیا

555

نقد و برسی انیمیشن شیطانی زوتوپیا.شروع فصل نقد و برسی.در این فیلم به صورت خلاصه به شما چند علامات شیطانی را نشان خواهیم داد. توجه به زودی در 3 پارت کل انیمیشن را نقد و برسی میکنیم و در یک پارت جداگانه تمامی سند ها را نشان خواهیم داد.تمام سند ها به دست استادان جی ای ان تایید شده اند. انیمیشن شیطانی زوتوپیا اثری از محمد جواهری(ارش جهانی) ببخشید بابت کیفیت پایین و ساده بودن این فیلم.این فیلم.در 3 پارت اصلی کفیت بالاتری خواهد داشت.

G.ARASH.A.JAHANI.N
G.ARASH.A.JAHANI.N 29 دنبال کننده