جزیره جوجه نینجا - Ninja Chicken Adventure Island

978

جوجه ی نینجا برای نجات از شر سگ هیولا به عقب بازگشته است! دیگر به سگ هیولا اجازه ی بازگشت ندهید. با استفاده از نقشهبه مخفیگاهسگ برسید،بارسیدن به کناره های جزیره وارد دنیای جدید ناشناخته شوید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/mominis.Generic_Android.Ninja_Chicken_Adventure_Island

ایران اپس
ایران اپس 787 دنبال کننده