معرفی استاد: مجید یگانه راد

211
معرفی اساتید آموزشگاه آبی رود، مجید یگانه راد، مدرس سازهای کوبه ای: تاسیس گروه موسیقی رادها به همراه مرتضی یگانه راد، همکاری بااستاد غلامعلی پورعطایی، ارکستر مضرابی ایران به سرپرستی استادحسین دهلوی و رهبری خانم نزهت امیری، ارکستر ملی ایران به رهبری بردیاکیارس و خوانندگی محمد معتمدی، ارکستر ملی ایران به خوانندگی علیرضاقربانی، ارکستر فیلارمونیک بیروت به رهبری هاروت فاضلیان و بسیاری کنسرت ها و اجراهای دیگر داخل و خارج کشور
pixel