ارسال انبوه ایمیل با استفاده از ASP و SQL . مدرس نصیر رضایی نژاد

445

در این ویدئو خواهید دید که چگونه با استفاده از برنامه نویسی می توانید یک نرم افزار ارسال انبوه ایمیل یا یک خبرنامه برای سایت خود بنویسید. مدرس نصیر رضایی نژاد