آموزش عمومی مساله اول است | تحول 1400

2,300
عباس آخوندی 470 دنبال‌ کننده
مدرسه از اساس هويتي اجتماعي است. هويت اجتماعي مدرسه مي بايست در پيوند در تعامل مدرسه و محله به عنوان پايه اجتماع شكل گيرد. اين نكته اي است كه مدرسه و اجتماع را به صورت پويا در تعامل با يكديگر قرار مي دهد كه نتايج عملي شگرفي دارد... از براي همين نكته است كه آموزش بايد به مسأله نخست دولت دولت تعريف شود. امري كه به سبب رويكرد مداخله جو دولت در همه حوزه ها و تشكيل بار اضافي براي خود مغفول مانده است. اگر دولت بار خود را در ديگر حوزه هاي غيرضروري كم كند مي تواند آموزش را به مسأله نخست خود تبديل كند.

AbdollahKM

1 ماه پیش
آموزشش هم برای همه رایگانه؟ م
pixel