شیوع آفت سن گندم در مزارع غرب استان تهران

94
هشدار به کشاورزان غرب استان تهران شیوع آفت سن گندم در مزارع گندم و جوی غرب استان تهران/کشاورزان در صورت مشاهده حتما نسبت به مبارزه شیمیایی مزارع خود اقدام کنند وجود این آفت در مزارع باعث تخریب ۵۰ درصدی محصول برداشتی خواهد شد
pixel