شهری دندان کوچک: Lethrinus microdon

163

ماهی شهری دندان کوچک (Lethrinus microdon)، از شهری ماهیان جنوب ایران است که ارزش صید تجاری دارد و تا 80 سانتیمتر رشد می کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Lethrinus-microdon.html

pixel