دین بدون امام زمان ، دین بی خطری است.

158
شب چراغ 193 دنبال‌ کننده
عهد یعنی اینکه من دائم مهیای ظهور باشم .
شب چراغ 193 دنبال کننده
pixel