کیپاد ، عوارض آنلاین خودرو

1,109

عبور بدون واسطه از هر عوارضی دارای پرداخت الکترونیکی ، امکانی است که کیپاد برای شما فراهم می کند، شما با نصب اپلیکیشن کیپاد، به راحتی و بدون اتلاف وقت و ماندن در صف های طولانی از عوارض جاده ای عبور می کنید و عوارض شما از طریق اپلیکیشن کیپاد پرداخت می شود. دانلود برنامه : https://www.pep.co.ir/1397/12/939/

pixel