مقدمه کارگاه تحلیل تصاویر طبیعی

95

سری کارگاه علوم بینایی این آخرین کارگاه از سری سه تایی کارگاهها میباشد. سری کامل کارگاهها را اینجا مشاهده کنید: http://www.aparat.com/satim

علی
علی 22 دنبال کننده