توصیه های دکتر یحیی علوی برای حرفه ای شدن

2,048
2,048 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بازار رقابتی حاکم، همه دست اندرکاران آن را ملزم می کند تا ضمن بروزرسانی اطلاعات فردی در راستای تقویت مهارت ها و قابلیت های شخصی به صورت مستمر گام بردارند. هر فردی، چه مستقیم یا غیر مستقیم، روزانه در فرآیند فروش نقش ایفا می کند؛ گاهی در نقش خریدار و گاهی فروشنده. این امر برای تک تک ما ایجاب می کند تا شخصیت خود را به استانداردهای روز نزدیک تر کنیم و زمینه را برای ورود به حرفه ای ها فراهم سازیم.